Login

ตีพิมพ์ผลงานวิจัย

สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

นำเสนอผลงานวิจัย

สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

กองส่งเสริมงานวิจัย

สนับสนุนส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเครือข่ายสำหรับนักวิจัย

ขอแสดงความยินดี

นักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558

http://socrates.utcc.ac.th/research/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/198924picture_003.jpg http://socrates.utcc.ac.th/research/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/254108picture_004.jpg http://socrates.utcc.ac.th/research/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/425725picture_002.jpg http://socrates.utcc.ac.th/research/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/780486excellence_researcher_2017.png
http://socrates.utcc.ac.th/research/ http://socrates.utcc.ac.th/research/ http://socrates.utcc.ac.th/research/ /research/index.php?option=com_content&view=article&id=361&catid=106&Itemid=259
Home
A+ R A-
Proceedings การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ 
                       UTCC Academic Day

                               utcc academic day1  


Recent Publications

 

sumittra1
 
 Auschaitrakul,  S. 
 Psychology&Marketing, Vol.34 (4), pp. 463-480.


 

tukwa

 Bosuwon, T. 
 English Language Teaching; Vol. 10, No. 2; 2017.
 
                                                             
sasiwimon4

  Paweenawat , S.W.  and Plyngam, S.

 Economic Bulletin, Vol.37, Issue 2, 2017, pp.697-711 

 

 

 

teeranuch 23_1-cover

Chinchanachokchai, S., Pusaksrikit, T., and Pongsakornrungsilp, S.
Social Marketing Quarterly, Vol. 23, Issue 1, pp.47-63, 1 March 2017.


weerachart obs

  Weerachart T. Kilenthong and Gabriel A. Madeira
 Economic Theory, Vol.63, Issue 3, 2017, pp. 587 - 619. 
 
 

 


  more ....

Conference Presentations

 

The Relationship between Stock Price and Macroeconomic Variables

 Rangkakulnuwat, P.

 39th International Business Conference, Japan.

 

Business Intelligence Framework: From Insights to Value in Festival Tourism 

Vajirakachorn, T.   

Travel and Tourism Research Association (TTRA) Asia pacific (APac) Chapter Annual Conference 2015 "So what? Understanding travel and tourism research in the Asia Pacific context".

 

Women on Boards and Corporate Governance: Evidence from Listed Company in Thailand

Warunsiri Paweenawa, S.

 21 st EBES Conference –Budapest, Hungary.

 

The impact of Parental Investment and Time Allocation: Evidence from an Early Childhood Survey in Rural Thailand

Weerachart T. Kilenthong and Dinh Thi Ngoc Tu.

2017 Asian Meeting of the Economic Society.


Equilibrium Sorption Isotherm for Copper and Lead on Sodium Alginate Beads Immobilized with Spent Yeast

Apintanapong, M. and Phensaijai, M.

SSCHE17-44th International Conference of SSCHE.


 

 

more...


RESEARCH NEWS

27-02-2017
การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561

        ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายที่จะส่งเสริมและเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยไทย รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้า สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ที่มีลักษณะของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และวงวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น สิ่งที่เป็นประโยขน์แก่ประเทศชาติ วช.จึงได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เ...

Read more
27-02-2017
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560

         ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติมใน 3 ประเภททุน ได้แก่             1. ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เรื่อง "Natural Products for Drug Discovery" ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. และ National Natural Science Foundation of China (NSFC) (รับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 20 มีนาคม 2560)             2.  ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์...

Read more
27-02-2017
การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการิวจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants) ร่วมกับ British Academy

         ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants) ภายใต้โครงการ Newton ร่วมกับ UK Academies (โดย British Academy และ Royal Society) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่ของไทยและนักวิจัยสหราชอาณาจักร และส่งเสริมความสัมพันธ์ในภาพรวมของความร่วมมือด้านการวิจัยแ...

Read more
09-12-2016
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ต่อยอด รุ่นที่ 2

         ด้วยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ให้ทุนเพื่อผลิตบุคลากรระดับปริญญาเอกและผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล มาเป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี และให้ทุน คปก. ไปแล้วกว่า 4,500 คน มีดุษฎีบัณฑิต คปก. สำเร็จการศึกษาในสาขาต่างๆ แล้วกว่า 2,800 คน ซึ่งดุษฎีบัณฑิต คปก. เหล่านี้ ได้เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ส่วนมากเป็นอาจารย์/นักวิจัยในภาครัฐและภาคเอกชน และได้มีการพัฒนาต่อยอดการวิจัย ทำงานเป็นเครือข่ายทั้งภายใน/ต่างประเทศ ซึ่งเป้นค...

Read more
28-11-2016
ต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

        ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ไปสู่การต่อยอดและนำไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศ จึงจัดทำโครงการเวทีวิจัยพบภาคอุตสาหกรรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชื่อมโยงให้กับนักวิจัยและภาคอุตสาหกรรม ทั้งในภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งจะทำให้เกิดช่องทางที่สำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จในการจับคู่งานวิจัยกับกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในภาคอุต...

Read more

Internal Seminar and Events

External Seminar and Events

Error: Any articles to show

External Links

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

Site Statistic

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
We have: 5 guests online
วันที่ 29 มิ.ย. 2017

Login