Login

ตีพิมพ์ผลงานวิจัย

สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

นำเสนอผลงานวิจัย

สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

กองส่งเสริมงานวิจัย

สนับสนุนส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเครือข่ายสำหรับนักวิจัย

ขอแสดงความยินดี

นักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558

http://socrates.utcc.ac.th/research/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/198924picture_003.jpg http://socrates.utcc.ac.th/research/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/254108picture_004.jpg http://socrates.utcc.ac.th/research/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/425725picture_002.jpg http://socrates.utcc.ac.th/research/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/780486excellence_researcher_2017.png
http://socrates.utcc.ac.th/research/ http://socrates.utcc.ac.th/research/ http://socrates.utcc.ac.th/research/ /research/index.php?option=com_content&view=article&id=361&catid=106&Itemid=259
Home
A+ R A-
Proceedings การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ 
                       UTCC Academic Day ครั้งที่ 1

                               utcc academic day1  


Recent Publications

 

sivarit2017
 
 Sultornsanee,  S. 
 Expert Systems: the Journal of Knowledge Engineering, Vol.34, Issue 3, 2017.


 

dusanee2017

 Kesavayuth, D. 
 Economics of Innovation and Technology, Vol.26, Issue 5, 2016.
 
 
 
   Jitmaneeroj,  B. 
   Studies in Economics and Finance, Vol.34, No.2, 2017, pp.183-193.
 
 

 

pawinee2017 7

  Petsawang, P.
  Journal of Management, Spirituality and Religion, Vol.14, Issue 3, pp.216-244


arch2017 7

   Paweenawat, A.
   Journal of Emerging Market Finance, Vol.16, Issue 2, 2017, pp.136-150.
 
 
jesada2017 7

     Ninsa-nguandecha, J.
   Journal of World Confederation of Institutes and Libraries for Chinese Overseas Studies, Vol. 4,  Issue 1, March 2017. 

 


  more ....

Conference Presentations

 

Trade Openness and Inflation: An Empirical Evidence of Thailand

 Rangkakulnuwat, P.

237th International conferences on Economics and Social Sciences (ICESS).

 

Segmenting Meditation Tourists Using Partial Least Squares-Prediction Oriented Segmentation (PLS-POS)

Deesilatham, S.   

The European Institute of Retailing and Services Studies (EIRASS) 2017.

 

The Fit between Depth of Self-Disclosure and self-construal on Consumer Evaluations in Peer-to-Peer Markets

 Auschaitrakul, S.

Association for Consumer Research .


Wi-Fi Usage Factor Analysis Using a Hybrid Model

Jitrong, V.

237th  International Conference on Management and Imformation Technology (ICMIT).

 

 

more...


RESEARCH NEWS

07-09-2017
สัมมนา "ความท้าทายและโอกาสของอุดมศึกษากับการพัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรม"

         ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นภาระกิจหนึ่งของอุดมศึกษาไทย จึงกำหนดจัดการสัมมนาภารกิจที่ 4 เรื่อง "ความท้าทายและโอกาสของอุดมศึกษากับการพัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรม" (Challenges and Opportunities for Higher Education towards Cultural Enterprise Development) ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องคริสตัล 3-4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถ.ราชปรารภ กรุงเทพฯ  โดยมีค่...

Read more
07-09-2017
ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 25 พ.ศ. 2560 มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF)ได้ก่อกำเนิดในปี 2536 ด้วยเงินบริจาค จาก Toray Industries, Inc. โดยใช้เงินจำนวนนี้เป็นกองทุนถาวรเพื่อนำดอกผล มาใช้ในการส่งเสริม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครเพื่อขอรับเงินทุน ตามแบบฟอร์มที่แนบมา โดยส่งฟอร์มมาที่ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด...

Read more
07-09-2017
ข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

         ข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาโครงการ Innovation Hubs กลุ่มเรื่อง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุน (Creative Innovation Hub, Premium Otop High Value Services และ Start Up) รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นั้น           ทั้งนี้เพื่อให้มีการสร้างเศรษบกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่อง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระจายกว้างมากขึ้นอีก คณ...

Read more
07-09-2017
โครงการ UK-Thailand Joint Initiative on Infectious Diseases and Non-Communicable Diseases

         ขอประชาสัมพันธ์ประกาศทุน โครงการ UK-Thailand Joint Initiative on Infectious Diseases and Non-Communicable Diseases เป็นความร่วมมือระหว่าง สกว. สวทช. และ Medical Research Council-UK เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยในหัวข้อ Infectious Diseases และ Non-Communicable Diseases รายละเอียด ดัง Link นี้ http://www.trf.or.th/NewtonFund โดยทุนที่ร่วมสนับสนุนระหว่าง สกว. และ MRC จะสนับสนุนทุนวิจัยในหัวข้อ Non-communicable Diseases ในประเด็น Cardiovascular diseases/ Diabetes Melli...

Read more
27-02-2017
การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

        ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายที่จะส่งเสริมและเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยไทย รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้า สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ที่มีลักษณะของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และวงวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น สิ่งที่เป็นประโยขน์แก่ประเทศชาติ วช.จึงได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เ...

Read more

External Seminar and Events

Error: Any articles to show

External Links

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

Site Statistic

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
We have: 1 guests online
วันที่ 21 เม.ย. 2018

Login